Ken jij jouw ‘season’, ‘reason’, ‘lifetime’ relaties?

De laatste tijd denk ik er iets vaker aan. Relaties in je leven zijn er voor een seizoen, een reden of voor een leven. Season, reason, lifetime. Het is afkomstig uit een gedicht dat ik hier verderop gekopieerd heb.

Het is niet helemaal duidelijk wie dit geschreven heeft. Volgens Jay Shetty is het van Jean Dominique Martin, anderen zeggen dat het van Brian Andrew Chalker is. Hoe dan ook: het concept van season, reason, lifetime vind ik een mooie manier om naar de relaties die ik heb te kijken. We zijn omringd door liefde. We zijn omringd door mensen. Waarom is iemand in jouw leven?

Season/seizoen

Season relaties omschrijf ik als relaties die je hebt in een bepaalde fase in je leven. De vrienden die je had op de basisschool. Je studiegenoten uit je studententijd. Wanneer je van baan wisselt en het contact verliest met de collega’s waar je heel fijn mee om ging (ook buiten werktijd), kunnen dat ook season relaties zijn. Dat is aan jou om te bepalen. Het zijn de mensen die een tijdje met je mee oplopen en daarna verdwijnen.

Reason/reden

Relaties met een reden. Je had iets nodig, bewust of onbewust, en iemand heeft jou daarin geholpen, gesteund of je iets laten zien wat je niet zonder diegene had kunnen ontdekken. Je groeit op een unieke manier en deze persoon was de reden waarom het zo kon. Iemand die je dat zetje geeft om iets nieuws te proberen waar je al jaren bang voor bent of een steun en toeverlaat is in donkere tijden.

Zelf vind ik het interessant om de minder mooie relaties als reason-relaties te zien. Dat iemand je een slecht gevoel gaf of je iets heeft aangedaan waar je last van hebt: wat vertelt jou dat? Ik denk wel eens terug aan een korte relatie die niet zo zonnig maar wel noodzakelijk was. Deze relatie heeft mij ook veel heeft geleerd over wat ik wel of niet graag terugzie in een relatie én hij heeft een interesse aangewakkerd in een onderwerp waar ik in mijn werk dagelijks mee te maken heb. Was mijn leven zo gelopen als deze ex-vriend mijn blik niet had verbreed?

Lifetime/levenslang

Vervolgens heb je dan de wonderlijke mensen die in je leven zijn en blijven door alle seizoenen en redenen heen. De onvoorwaardelijke liefde. De relaties die je niet warm hoeft te houden, maar altijd warm zijn. Dat kan een jarenlange vriendschap zijn die elke storm doorstaat of de band die je hebt met je ouders of een broer of zus. De rots waar je op kan leunen. Het is iemand die je altijd omhoog duwt als het nodig is (en als het niet nodig is).

Leren van de relaties die je hebt

Dat vind ik het mooiste aan alle soorten relaties: ze helpen je groeien. Je kan je horizon verbreden door de mening van een ander toe te laten. Het ontdekken hoe een ander ergens naar kijkt, heeft invloed op hoe jij naar zaken gaat kijken. Zulke dingen gaan het beste in relaties. Korte relaties of lange relaties, dat doet er niet toe. Een tijdje samen oplopen met iemand, brengt je hele wonderlijke dingen.

Ben jij season, reason of lifetime voor een ander?

Vergeet niet dat jij óók voor iemand een season, reason of lifetime kan zijn. Hoe vervul je je rol daarin?

Ik schreef al eens een boekentip over Jay Shetty’s ‘Think like a monk’. Er zo doorheen bladerend naar de informatie over season, reason en lifetime relaties, valt mij op hoeveel er overeenkomt met de mindfulness cursus die ik onlangs deed. Goed idee: ik ga dit boek nog eens een keertje lezen en de opdrachten maken. Dan kan ik gelijk de opdracht bij season, reason en lifetime doen. Het is een mooie manier om inzichtelijk te krijgen wie jouw season, reason en lifetime mensen zijn.

De opdracht:
Maak een lijstje van mensen die je de afgelopen 2 weken (sociaal) hebt gezien of gesproken. Identificeer of de personen season, reason of lifetime zijn. Zet er een kolom naast en bedenk daarin wat jij van die personen bent. Ben jij in iemands leven voor een season, reason of lifetime? Hoe vervul jij die rol? Kun je daar meer in doen, is het in balans, of…?

Season, reason, lifetime gedicht

Dit is het gedicht waar het over gaat:

When someone is in your life for a REASON,
it is usually to meet a need you have expressed.
They have come to assist you through a difficulty;
to provide you with guidance and support;
to aid you physically, emotionally or spiritually.
They may seem like a godsend, and they are.
They are there for the reason you need them to be.

Then, without any wrongdoing on your part or at an inconvenient time,
this person will say or do something to bring the relationship to an end.
Sometimes they die. Sometimes they walk away.
Sometimes they act up and force you to take a stand.
What we must realize is that our need has been met, our desire fulfilled; their work is done.
The prayer you sent up has been answered and now it is time to move on.

Some people come into your life for a SEASON,
because your turn has come to share, grow or learn.
They bring you an experience of peace or make you laugh.
They may teach you something you have never done.
They usually give you an unbelievable amount of joy.
Believe it. It is real. But only for a season!

LIFETIME relationships teach you lifetime lessons;
things you must build upon in order to have a solid emotional foundation.
Your job is to accept the lesson, love the person,
and put what you have learned to use in all other relationships and areas of your life.
It is said that love is blind but friendship is clairvoyant.

Scroll naar boven